להגיש תביעה קטנה - An Overview

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫בית הדין‬

‬‬ ‫חזקה על המוחזקת שידעה כי אשרתה פגה וכי שהותה הממושכת בישראל הינה שלא כדין‪.‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫האו"ם‪  – ‬המוחזק מבקש הגנה בישראל נא בדיקתכם‪.‬‬

‫המוחזק במשמורת הדובר ערבית ובשפה זו נערך הדיון‪.‬‬ ‫דרכון בתוקף‪ :‬יש נמצא אצל השב"ס‪.‬‬

‫עם זאת‪ ,‬כבר הבעתי את דעתי בדבר הקשיים האובייקטיביים הקיימים בחלופת תנאי מעצר‬ ‫שאינה גוף ציבורי אלא אדם פרטי‪.‬‬

‫על פי החלטה שהתקבלה‪ ,‬שכן בלעדיהם הם יכולים להטמע בקרב האוכלוסיה ולעולם לא‬ ‫תוכל משטרת ההגירה או כל גוף אחר לאתר אותם‪ ".‬לעניין זה אבהיר כי בהעדר דרכון לא‬ ‫נוכל לאמת את נסיבות כניסתו של המוחזק לישראל ושהותו כאן כפי שנטענו על‪-‬ידו‪ .

‫שוהה שלא כדין הנתון במשמורת יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם‪ ,‬בהתחשב בנסיבות‬ ‫העניין לרבות משך החזקתו במשמורת‪ ,‬כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו;‪" ‬‬

‬‬ ‫נהפוך הוא‪ ,‬המוחזקת סיפרה כי הגיעה ברגל ממצרים‪ ,‬בלא אשרה‪ ,‬בלא דרכון ובניגוד לחוק‪.‬‬ ‫למוחזקת אין דרכון ולכן‪ – ‬ובהתאם לפסיקת בג"צ‪ – ‬לא אוכל להורות על שחרורה‪.‬‬

‫נציבות האו"ם לפליטים‪ :‬המוחזק מבקש מקלט בישראל‪ .‬יש לערוך לו ראיון בהקדם‪ ,‬נא‬ ‫עמדתכם‪.‬‬ ‫מימון יוסי‪ ,‬דיין‬ ‫בית הדין‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫קובע את מועדי הגשת תביעה קטנה הרישום באו"ם‪ ,‬אבל לא מצאתי בעצם הצהרת הכוונות משום התחלת‬ ‫הליך של בקשת מקלט‪.

‫א‪ .‬המוחזק רק רואיין על ידי האו"ם‪ .‬הוא לא הצליח )עדיין?( להוכיח אפילו בראשית ראיה‬ ‫כי יש ממש בדבריו‪.‬‬

transparency. Moreover, it would aid those engaged engaged in the sphere or considering it, in Understanding concerning rulings on the Detainees Courts on subjects connected with detention of People being illegally during the Condition of Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *